אבחון דידקטי ואבחון כישורי למידה? 

אבחון דידקטי הוא תהליך הערכה שמטרתו לאתר את ליקויי הלמידה הגורמים לקשיים בלימודים ובחיי היום יום. באבחון נבדקים המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה (כגון: כישורי חשיבה, זיכרון, תפיסה ויכולות ריכוז, בסיסי שפה וגרפומוטוריקה) ומיומנויות הלמידה עצמן (קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, ידע במתמטיקה ובאנגלית). אבחון כישורי למידה הוא אבחון מורחב ומעמיק יותר הבודק בהרחבה את יכולת הלמידה, את כישורי הזיכרון, את התחום הלשוני והתחום הגרפומוטורי. שני האבחונים מספקים המלצות והנחיות מפורטות להוראה מתקנת ולגורמים טיפוליים אחרים ותכנית טיפול מקיפה בקשיים. כמו כן ניתנות על פי הצורך התאמות בדרכי היבחנות עד לרמה 2 בבחינות הבגרות והתאמות ללומדים באוניברסיטאות ובמכללות. ניתן לבצע אבחון לילדים צעירים וכן למבוגרים
חשוב לדעת:
כדי לאתר את בסיס הקושי בלמידה ולבנות תכנית טיפול בקשיים די בביצוע אבחון דידקטי או אבחון כישורי למידה, עם זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך התאמות חריגות המותנות באישור ועדה מחוזית (התאמות ברמה 3) וכן הקצאת שעות שילוב בחלק מבתי הספר דורשות השלמת אבחון פסיכולוגי הכולל בין היתר מבחן אינטליגנציה והערכת המצב הרגשי. יש לציין כי תיתכן השפעה של לקות הלמידה על תוצאות מבחן האינטליגנציה ולעתים גם על תוצאות המבחנים הרגשיים. מאבחנת המכון תעניק ייעוץ בעניין זה לאחר היכרות אישית.
לצורך קבלת התאמות במבחן הפסיכומטרי ובמוסדות להשכלה גבוהה די בביצוע אבחון דידקטי, אולם בכל מוסד קיימות הנחיות מיוחדות ותנאי סף לזכאות להתאמות. פרטים והסבר יינתנו על ידי מאבחנת המכון.