אבחון מוכנות לכיתה  א

אבחון מוכנות לכיתה  א

ניתן לערוך אבחון בשלות כשההורים או הגננת אינם בטוחים שהילד בשל לעלות לכתה א’ או

כאשר קיים  פערים בין התפקודים השונים של הילד.

יש לזכור כי ילד בשל יתמודד בקלות עם המעבר ויסתגל ללא קושי לשינויים ולדרישות החדשות, לעומת ילד לא בשל יתקשה להתמודד עם המעבר והדרישות החדשות.

אבחון בשלות במרכז דיאגנוסטיקה יבוצע על”י  פסיכולוגיחינוכי /קליני

על מנת לבודק שכולל מבחנים שמעריכים את יכולתו השכלית והרגשית של הילד.

האבחון מתייחס למיומנויות למידה, תפקודי זיכרון, קשב וריכוז, בשלות מוטורית (יציבה, מוכנות לכתיבה), ליכולת ויזו מוטורית (תיאום עין – יד) לתפיסה החזותית (אבחנה בין כיוונים, סריקה חזותית), ליכולות השפתיות ( אוצר מילים, יכולות הבעה ) ובמיוחד לבשלות הרגשית של הילד, מידת עצמאותו, הבטחון העצמי, יכולת להתמודד עם תסכול וקושי, חרדה, יכולת ליצור קשרים חברתיים.

האבחון מסייע להורים לקבל החלטה לגבי עלייה לכתה א, ממפה את תחומי הקושי והחוזק של הילד ,ממליץ על דרכי טיפול ובעיקר מעריך את המסוגלות של הילד להתמודד עם המעבר למסגרת תובענית יותר.