דיאגנוסטיקה סנטר

08-8679747
054-6859992

הבנת הנקרא רמה 8 – פרסומת הוגנת