מבחן וודקוק ג’ונסון 3 בנוי על פי שתי תיאוריות: תיאוריית CPM, תיאוריה קוגניטיבית של ריצ’ארד וודקוק ותיאוריית CHC, תיאוריה פסיכומטרית.

המבחן בודק שבע יכולות: יכולת פלואידית, זיכרון לטווח קצר, מהירות עיבוד, אחסון ושליפה לטווח ארוך, עיבוד חזותי, עיבוד שמיעתי וידע מגובש.

וודקוק ג’ונסון 3 מאופיין ביכולת ציינון פשוטה. המבחן בודק יכולות קוגניטיביות כאשר הבוחן מקבל ערכה שלמה לבחינה ויכול לבחור לבצע בדיקות בסיסיות לצד בדיקות מעמיקות, בהתאם לצורך שעלה לאורך המבחן.

מרכיבים הניתנים לשינוי לעומת כאלו שלא

המודל של וודקוק אומר כי ישנם מרכיבים אשר ניתנים לשינוי ולעומתם מרכיבים שאינם ניתנים לשינוי ודורשים התאמות מהסביבה. מאגרי הידע הנרכש ניתנים לשינוי ולשיפור משמעותי כך שאם בעקבות האבחון נמצא שיש צורך לשפרם, אפשר לבצע שינויים שיובילו לשיפור בהיבט זה.

לעומת זאת, יכולות החשיבה ובהן עיבוד חזותי, עיבוד שמיעתי, אחסון ושליפה, המרכיב הפלואידי וכן היעילות הקוגניטיבית הכוללת מהירות עיבוד וזיכרון לטווח קצר, לא ניתנות לשיפור משמעותי. במקרה ונמצאה פגיעה במרכיבים אלה יש צורך לשנות את סביבת הילד ולבצע התאמות שיקלו עליו.

דגשים באבחון על פי המידע שנרצה לאסוף

ערכת מבחן וודקוק ג’ונסון 3 כוללת שלושים מבחנים. העברה של כל מבחן אורכת כ- 10 דקות וילד לא אמור לעבור את כל 23 המבחנים. הבוחן ישים את הדגש באבחון לפי שאלת האבחון ולפי המידע שהוא ירצה לאסוף. בישראל הבחינה מתאימה מגיל 3 ועד גיל 18 והיא מאפשרת לאסוף מידע רב ומדויק על היכולות והתפקודים הקוגניטיביים.

הזמנת ערכת וודקוק ג’ונסון 3 מתבצעת דרך האתר כאשר ניתן לפנות אלינו בכל שאלה. הערכה זמינה בשפה העברית ובשפה הערבית וכוללת מדרך מפורט לבוחן.