דיאגנוסטיקה סנטר

08-8679747
054-6859992

המלצות

לטליה המטפלת המקסימה

לדר" ניבין ולמטפלת המדהימה נטליה

לדר" ניבין המקסימה

למטפלת דר" ניבין היקרה

לדר" ניבין ממנהלת ב"ס מעפלים

לדר" ניבין המקסימה