דיאגנוסטיקה סנטר

08-8679747
054-6859992

english test

כתוב את האות הראשונה של כל שם , באנגלית

דוגמה רינה - R

תרגם את המילים הבאות לאנגלית

תרגם את המשפטים הבאים לאנגלית?

השלם ב - am/ is/ are

סדר את המילים למשפט

תרגם לעברית